Category: Kavuşma Duası

Kocana tekrar kavuşabilmek için dua

Yâsîn (2) Vel Kur’ân-il hakîm (3) İnneke leminel mürselîn(4) Alâ sırâtın müstakîm (5) Tenzîlel azîzirrahîm (6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn (8) İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn (9) Ve cealnâ min beyni eydîhim seddev ve min galfihim seddev feağşeynâhüm fehüm …

Continue reading

Denenmiş Etkili Kavuşma Duası

Her gecenin içinde bir eşref saat vardır. O saati yakalamanın da bir yolu vardır. Yatağına abdestli olarak yatan kimse aşağıdaki ayeti sonuna kadar okumalı, okuyuşunu …..kere tekrarlamalıdır. Birine kavuşmak isteyen kimse aşağıda bulunan ayetleri … defa okusun. Bu husus hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur: İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül …

Continue reading

Sevdiğimle Buluşmak için Okunacak Dua

Cafer el-Huldi (ra)’dan: Ebul Hasan’a veda ederken dedim ki; – Bana bir azık ver. – Bir şey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et: Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fih. Bu duayı yaparken mutlaka Allah seni onunla buluşturur. Ben şahsen bu duayı ne zaman yaptıysam, kabul olunmuştur. Bende şahsen bunu …

Continue reading

Nişanlımla Kavuşmak İçin Etkili Dua

Özlem ve hasret çeken kimselerin kavuşmaları, birleşmeleri için olan bir tertiptir. Niyetiniz olana dek her gün 33 defa okumaya devam ediniz. Muradınıza hasıl olmak için etkilidir. Okunacak duası şu şekildedir: Bismillahirrahmanirrahim Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.

Uzaktaki Kocamla Kavuşma Duası

Sevdiğiniz ve size gelmesini istediğiniz kişi için Evvela 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp secdeden kalkmadan hulusi bir kalple okumanızı tavsiye ederim. (bu her türlü dua ve tılsım için böyledir aslında)” 3003 Ya Vedüd ” ismini okuyun.

Uzaktaki Sevdiğime Kavuşma Duası

Uzakta olan sevdiğiniz kişi ile kavuşmanız içindir. Okunacak çok duaları vardır. Kerimelerden biride budur: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, Allahu ekberu kebîran, velhamdü lillâhi kesîran, ve sübhânellâhi rabbe’l-âlemîn. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-azîzi’l-hakîm.

Uzakta Olan Sevdiğimle Kavuşma Duası

903 defa Merih saatinde okuyan, sevdiğine kavuşur. Vird edinip okuyan kimse insanlar tarafından hürmet görür.

Uzaktaki Sevgilime Kavuşma Duası

Uzakta olan sevgili, arkadaş, eş, nişanlı veya bir dost ile kavuşmak için okunan esmalardır. Esmaül hüsnalar arasında yer alan EL-MÂNİU ayet-i celilesini Günde 161 kere okuyan kimse her dini ve dünyevi mazarrattan selamet bulur ve muradı hasıl olur.

Uzakta Olan Sevdiğime Kavuşma Duası

Uzaktaki kişi ile kavuşmak amaçlı okunur. Onun size kısa zamanda gelmesi için her gün belirlik sıklıklarda bu duayı okuyunuz. Allâhümme innî es’elüke hayrahâ ve hayra mâ cebeltehâ aleyhi ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeltehâ aleyhi.

Uzaktaki Sevdiğimle Çabucak Kavuşma Duası

Bu mübarek ayetler, uzakta olan bir kimse ile bir an evvel kavuşulması amacıyla okunur. Doğru okunarak sahih niyet yapıldıktan sonra Allah’ın izniyle olur. Allahümme salli ve sellim ve barik alet tal’atiz zatil mütalsem.Vel ğaysil mütamtam.Vel kemalil mükettem.Lahutil cemali ve nasutil visal.Ve tal’atil hakkı hüviyyetiinsanil ezeli fi neşri menlem yezel.Men ekamte bihi nevasitel ferki ila turukıl …

Continue reading