Category: Dilek Duası

Çok Etkili Dilek Duaları Nasıl Okunur?

Çok etkili dilek duası denilince akla bir çok konuyu bünyesinden barındıran konular gelmektedir. Dilek istek arzuların gerçekleşmesi için yapılan güçlü tılsımlar da bulunur. Rahmani şekilde hazırlanan etkili vefk veya celb işlemleridir. Bismillah demek mütahab olduğu gibi bütün hayırlı işlerde de besleme getirmek müstahabtır. “Hz. Ebu Sa’id El-Hudri den (r.a) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: dikelerin …

Continue reading

Şirinlik için Dilek Duası

Şirinlik duası, sevgilisine şirin gözükmek isteyen kişiler tarafından tercih edilen dualardan biridir. İnsanlara sevimli ve şirin gözükme, hareketleriyle toplamda sevgi kazanmak isteyen kişilerin başvurdukları şirinlik duaları aynı zamanda şirinlik büyüsü şekliyle de bilinmektedir. Aşk konularında sıkıntı yaşayan sevgilisi veya eşiyle sorunları olan ve bu sorunlara çözüm üretmek isteyen kişiler şirinlik duasını tercih etmektedirler. Bunların dışında …

Continue reading

Dileklerinizin Allah Katında Kabul Buyrulması için Dua

hacetlerin kabulü muradın gerçekleşmesi için onbir defa Fatiha suresi,onbir defa Kureyş suresi vede üç defa hizbul bahr duası okunur Hizbul Bahr Duası Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı’mer rabbü rabbi ve nı’mel habsü hasbi.Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes’elükel ısmete fil harekati …

Continue reading

Dilek kabülü için dua

”Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fîkabdatike. Nâsiyetî biyedike. Mazın fiyye hükmüke. Adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke ev iste’serte bihî ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’âne nûra sadrî ve rebî’a kalbî ve celâe hüznî ve zehâbe hemmî.” Dileğiniz gerçekleşsin diye yatsı namazından …

Continue reading

İsteğinin Olması için Etkili Dilek Duası

Aşk ve muhabbet yönünde olan talebin kabul olması, görünen ve görünmeyen engellerin kalkması için bu tertip her fırsatta Yâ Allâh, Yâ Mânî, Yâ Dâfî, Yâ Muhît ismi şerifleri bolca zikredilmelidir.

Dileklerimi Kabul Olması İçin Etkili Dua

Bu mübarek Es-Selam ismi, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenab-ı Hakk’ı zikrederler. Bu velilerin adedi 360’tır. Allah Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir. Duaların kabul olunması için 360 defa okunmalıdır. Bu mübarek ism-i şerifi yazıp üzerinde taşıyan kimse sevimsiz şeylerle karşılaşmaz. Vird edinenler korktuklarından emin olur. Yüzüğünün kaşına yazıp taşıyanlar mahlukat arasında …

Continue reading