Category: Ayırma Duası

Ayrılık Büyüsü Duası Nasıl Okunur?

Ayırma Büyüsü Kişileri birbirlerinden ayırmak, sevgiliyi veya eşleri ayırma amacıyla yapılan çalışmaların tamamı ayrıma büyüsü olarak bilinir. Soğutma büyüsü ve vefk tılsımları ile iki kişi soğutmak için yapılacak gerçek uygulamlardır. Bir kişiyi birinden ayırma için yapılan duadır. Örnek; istemediğin birini kendinden uzak bir yere yollamak ve onun zarar-zulmünden kurtulmak için 1378 kere:”KALE HAZA FİRAKU BEYNİ …

Continue reading

Kocamı Kendime Nasıl Çekerim

Evli olduğu halde gönlünü bir başka erkeğe kaptıran ancak bazı bazı ahlaksal nedenlerden dolayı erkeğe açılamayan ya da bu durumdan erkeğin hiç haberi olmaması halınde erkeğin aklını evliliği sarsmadan çekebilmek için: Kadının başından alınacak bir tutam saç üçe bölündükten sonra üç gece yatsı namazından sonra olmak üzere sırasıyla bal mumuna batırılarak donmasına yakın avuç içinde …

Continue reading

Aşık Olduğun Birini Sevgilisinden Ayırma Duası

Aşağıda yazılı duayı bir kağıda yazıp suda sildikten sonra .., .. veya .. kere okuduktan sonra bir hafta müddetle azar azar ve haberi olmadan içirilirse Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla seven kimse kurtarılır. Bu aynı dua nüsha gibi de yazılıp aşığın yastığına konursa tesir daha da artar. Yazılacak dua: 7 allahu ekber, 7 ya kuddus, 7 ha …

Continue reading

Ayrılsınlar diye dua

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten Ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn Rabbenâğfirlî velivâlideyye Velil mü’minîne yevme yegûmul hisâb.

Ayrılmasını istediğim çiftlere dua

  İlişkisinden hoşlanmadığınız belki de eski sevgiliniz olan şu an başka biriyle beraber olan kişiyi ayırabilmek için o kişilerin resmini alın ve tuncina duasını tersten resmin arkasına yazın daha sonra bu resmi 4 kırmızı mum ortasına koyun ayrılmalarını istediğinizi düşünün daha sonra bu resmi yakın zamanla birbirlerinden soğuyacaklardır.

Bir Kadını Erkekten Ayırma Duası

Tefrik, yani ayırmak için aşağıdaki duayı …günü 3 adet kağıda yaz. Kağıdın birini kapısı eşiğine, birini iki yol arası ayrımına ve birisini de mezara göm. O iki kişinin arasına düşmanlık girer. Birbirlerinden nefret etmeye başlarlar ve bir araya gelemezler. En kısa zamanda da ayrılırlar. Hiçbir zaman bir araya gelemezler ve bir yerde beraber duramazlar. Yazılacak …

Continue reading

Hızlı Tutan Ayırma Duası

Kur’an-ı Kerim’in bazı sure ve ayetlerinin, insanların arasına kin ve düşmanlık sokmak, karı ile kocanın arasını ayırmak için büyü yapmada kullanılmak istenildiği görülmektedir. Tabii bu işlemler yapılırken, önceki kültürlerden aktarılan hurafelerin ve bir takım büyü uygulamalarının işin içine karıştırıldığı da gözlenmektedir. Bu konuda yapılmış birkaç büyü örneği kaydederek değerlendirilmesini yapmak durumundayız: “İki kimsenin arasını açmak, …

Continue reading

En Etkili Ayırma Duası Hangisidir

Dilenen kişi veya kişilerin ayrılmaları niyetiyle aşağıdaki celileler bir oturuşta bin kere okunmalıdır. Bu yönde etkilidir. Okunacak ayetlerden olan kerimeleri şöyledir: Amentü billahil aliyyül azim ve tevekkeltü alel hayyul kayyum.

Sevdiğim Adamı Karısından Uzak Tutma Duası

Sevdiğiniz birinin karısından uzak kalması soğuması amacıyla okunur. Etkilidir. Kerimesi budur: Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm.

Kocamı Serseri Arkadaşlarından Ayırma Duası

Eşinizin kötü huylarını ve arkadaş çevresini bırakması amacıyla hazırlanan tertiplerdir. Güçlü işlemler olduklarından çabuk tutma ihtimalleri yüksektir. Yâ ıbâdellâhi eğıysûnî* Yâ ıbâdellâhi eğıysûnî* Yâ ıbâdellâhi eğıysûnî*