May 22

Aklı Bağlanan Erkeği Çözme Duası

Kuşkusuz bağlama türleri arasında en garip ve en tuhaf bağlama biçimi budur. Özellikle Allah Teala’ya layıkıyla tevekkülde bulunmayan, ibadet hayatları düzensiz olup farzları bir kılıp bir bırakan, diğer ibadetleri bazen yapıp bazen yapmayan kimselerde görülmektedir. Bu tarz yaşantıya sahip olan kimseler üzerinde bu bağlama türü çok etkili olmaktadır. Ancak farzları düzenli olarak eda etmekle birlikte ihlasları eksik kimselerde de zihinsel bağlama görülebilmektedir. Çünkü ihlaslı olmaları halinde bizatihi kıldıkları namazlar ve okudukları ayetler onları böyle bir etkiden korumaya yetecektir. Bu bağlama, şeytani bir düğümden ibarettir. Böyle bir düğüm atıldığında insanı aldatmakla görevli şeytanlardan biri kişiye sürekli vesvese telkin eder. Onun kulağına şu tür sözler fısıldamaya başlar: Sen diğer erkekler gibi değilsin, evliliğin ilk günlerinde hiçbir şey yapmayacaksın, sen şöylesin, sen böylesin…..
Korunmasız bir insan, bu vesveselere kulak vermeye başlar. Şeytanın bu ısrarlı fısıltıları,psikologların telkin diye adlandırdıkları şeyin ta kendisidir. Ama burada durum tamamen farklı olup çok güçlü etkiye sahip şeytani bir telkin söz konusudur. Etkili oluşunun nedeni; doğrudan beyne yönelmesi ve zihinsel alışverişin değil tek taraflı bir vesvese yüklemenin geçerli oluşudur.
Yüce Allah her derdin devasını yarattığı gibi zihne yönelen bağlamanın da tedavisini yaratmıştır. Asıl tedavi kişinin düzenli ve ihlaslı bir dini hayata dönmesi olmakla birlikte aşağıdaki ayetlerin yardımıyla bu tür bağlamanın önüne geçilebilmektedir.
Bir bardak su alınır ve üzerine şu ayeti kerimeler okunur:
1- Fatiha suresi
Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz ayeti kerimesi 7 kez tekrarlanır.
2- Ayetel kürsi okunur
3- Kur’an-ı Kerim, Yunus/26-35
4- Kur’an-ı Kerim, Yusuf/101-111
5- Kur’an-ı Kerim, Müminun/86-118

Bu ayetler su dolu bir bardağa okunur. Bu okumada şart, bağlanan kişinin bizzat kendisinin okumasıdır. Eğer bağlanan kişi Kur’an okumayı bilmiyor veya güzel okuyamıyorsa o zaman başka biri, bağlanan kişinin yanına oturarak bu ayetleri okur. Bu esnada bağlanan kişinin kıraati dikkatle dinlemesi mana üzerinde tefekkür etmesi şarttır. Çünkü şeytanın telkin ettiği vesvese bu şekilde nihai olarak kovulmuş olacaktır.
Okuma bittikten sonra hasta biraz da gül ruhu ilave ederek bardaktaki suyun yarısını içer, kalanıyla yüzünü, başını, boynunu, sırtını ve erkeklik organını ovar. Ardından suyun kalanıyla kulak civarını ovarak kulak içini temizler. Allah’ın emir ve izniyle şeytanın vesvesesinden eser kalmaz.
Tedavinin en az üç gün kesintisiz devam ettirilmesi şarttır. Tedavi bitip hasta iyileştikten sonra da korunma tedbirlerinin devam ettirilmesi şarttır.

May 21

Domuz Gibi Görmesi İçin Dua

Kişi veya kişilerin soğuması maksatlıdır. Soğutmaya yönelik ayrıca kişiye domuz gibi görünmek soğumasını sağlamak amaçlıda yapılan işlemleri vardır. Soğutmak için etkilidir. Dualarından birine aşağıda yer verebiliriz.
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah .

May 20

Etkili Kısmet Açtırma Duası

Kapalı işler ve kısmetin açılması için o kimse aşağıdaki ayetleri yazıp üzerinde taşısın.
Bismillahirrahmanirrahim
Lekel hamdu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkike fe aktaret ya vedud ya aziz elhamdülillahillezi ala nasirün ver zukni eftaret ya ğafur ya şekür ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

May 18

Nişanlımla Kavuşmak İçin Etkili Dua

Özlem ve hasret çeken kimselerin kavuşmaları, birleşmeleri için olan bir tertiptir. Niyetiniz olana dek her gün 33 defa okumaya devam ediniz. Muradınıza hasıl olmak için etkilidir. Okunacak duası şu şekildedir:
Bismillahirrahmanirrahim
Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.

May 17

Hızlı Tutan Ayırma Duası

Kur’an-ı Kerim’in bazı sure ve ayetlerinin, insanların arasına kin ve düşmanlık sokmak, karı ile kocanın arasını ayırmak için büyü yapmada kullanılmak istenildiği görülmektedir. Tabii bu işlemler yapılırken, önceki kültürlerden aktarılan hurafelerin ve bir takım büyü uygulamalarının işin içine karıştırıldığı da gözlenmektedir. Bu konuda yapılmış birkaç büyü örneği kaydederek değerlendirilmesini yapmak durumundayız:
“İki kimsenin arasını açmak, aralarına kin ve düşmanlık koymak için Münâfıkûn suresini temiz bir kağıt üzerine yaz. Bulundukları yerin gizli bir yerine koy.”
“Biraz beyaz balmumu al. Ondan iki insan şekli yap. Bunlardan her birinin üstüne, ayırmak istediğin kimselerden her birinin ismini ve annesinin ismini yaz. Sonra büyükçe bir kağıda Münâfıkûn suresini yaz. Sonra o kağıdın üzerine balmumundan yaptığın o iki insan şeklini sırt sırta olmak üzere koy. İki adet ufak dikiş iğnesini de bunların arasına koy. İğnenin uçları ve dipleri şekillere temas etsin. Fakat batmasın. Sonra o kağıdı itina ile şekillerin üzerine bükerek sar ve küçük bir paket haline getir. Bu paketi eski bir kabir içine göm. İsimleri yazılı kişiler bir daha buluşup ittifak edemezler. Aralarında düşmanlık devam eder.

May 16

En Etkili Ayırma Duası Hangisidir

Dilenen kişi veya kişilerin ayrılmaları niyetiyle aşağıdaki celileler bir oturuşta bin kere okunmalıdır. Bu yönde etkilidir. Okunacak ayetlerden olan kerimeleri şöyledir:
Amentü billahil aliyyül azim ve tevekkeltü alel hayyul kayyum.

May 15

Erkekliğin Bağını Çözme Duası

Erkeklik bağını çözmek için 7 adet yazıp suyunu bir hafta günde 1 adet içiriniz:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber ve lillahil hamd vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah ya Allah ya Allah ya fettah ya fettah ya fettah ya fettah.

May 14

Kocamla Güzel Geçinmek İçin Okunacak Dua

Muhabbet için aşağıdaki tılsım bir parça kurşun üzerine yazılıp ateşe atılır ve kurşun ateşte erirken bu niyet okunur (bu kurşun eridikçe falanın yüreğide benim aşk ateşimle erisin bana kavuşmayınca felah bulmasın). Tılsım budur:

May 13

Kocamın Bana İyi Davranması İçin Dua

Eşine sürekli hakaret eden, küfürlü konuşan, evin huzurunu bozan erkeklere okunur. Okuma sayısı: Her gün 19 defadır. Kişinin bağlanması yönünde etkilidir. Okunacak kerime şöyledir:
*Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun hakemün adlün kuddusün, el yevme nahtimü ala efvaahihim* Her gün 19 defa ve 19 gün okunur. Bu dua denenmiş ve sonuç alınmıştır.

May 11

En Etkili Dil Bağlama Duası

Aşağıdaki şeklin çevresine enbiya suresinin 69. Ayeti dört tarafına yazılmalı. Bir kimsenin dilinin bağlanmasında size karşı kötü söz etmemesi için oldukça etkilidir. Bu yöndeki niyetler için yapabilirsiniz. Denenmiştir.

Eski yazılar «

» Yeni yazılar