Ara 17

Nişanlımla Evlenmek için Büyüler Nasıl Yapılır

Bismillahirrahmanirrahim
Ayet-el- Kürsi’nin evlilik için okunur bu tertipte okunma yöntemi diğer okumalara göre farklıdır. Sadece ve sadece belirtilmiş olan süreçte okunur. En fazla .. ay arka arkaya okuna bilir. Genelde ilk ay okunma arkasında evlenecek bir işi mutlaka karşınıza çıkacaktır. Buna içtenlikle inanarak okumanız gerekli Allah’a tam bir inanç ve güvenle okudunuz takdirde ve belirtilmiş şekilde uygulandığında Allah’ın İzniyle karşınıza birisi çıkacaktır. Okuma zamanı …, sayısı ise… dır.

Ağu 26

Ailede Geçimsizlik Olmaması için Dua

Özellikle geçimsiz ailelerin evdeki huzurunu sağlamak, mutlu mesut bir yuvanın sıcaklığının azalmaması için yapılan uygulamalardır. Nişanlılar ya da sevgililer arasında olumsuzlukların olmaması, tartışmaya yer vermemek ve çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmak maksatlıda hazırlanabilmektedir. Bu işlem için okuma yapılan dualarıda bulunur. Dilerseniz aşağıdaki duayı muhabbet vaktinde … kere okuma yaparak niyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dua şu şekildedir:
“Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr”.

Ağu 19

Okuldaki Kızı Kendine Aşık Etme Duası

Aşk ve muhabbet konusunda bir çok kişi çaresiz durumdadır. Bir erkeği yahut bir kadını kendinize aşık etmek amaçlı yapılan bu uygulama yüksek oranlarda olumlu sonuçlar vermiştir. Dilenen kişiden beklenen ilgi alakayı göremeyen kimse için aşağıda yer alan mübarek kerimeleri … gecesinde … defa okunarak uygulanması gerekmektedir. Allah’ın da izniyle istenilen amaca ulaşılır. Duası:
Bismillahirrahmanirrahim
Ya rabbi (üç kere) ya hay (üç kere) ya kayyum (üç kere) ya zel celali vel ikram es’elüke biismikel azim en terzukni rızken helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdülillahi rabbil alemin.

Tem 08

Muradına ermek için dua

Bismillahirrahmanirrahim
Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

bu duayı günde 45 kere okuyan muradına nail olur

Haz 13

Sizi sevmeyen kişiyle evlenebilmek için dua

Birini çok seviyorsanız eğer ve o kişi sizi hiç sevmiyorsa ve evlenmek istiyorsanız eğer bu duayı okuyunuz

Bismillahirrahmanirrahim
Fe vekaal hakku ve betale ma kamu ya’melun Fe ğulibu hunalike venkalebu sağirin

Haz 03

Hayatınıza karışanları uzak tutma duası

Bismillahirrahmanirrahim
“Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır. (4)
Her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır: “Allahümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!”

Haz 02

Bırakan Sevgiliyi Unutma Duası

Zamanında çok değer verdiğimiz bir kimsenin sonradan hayatımızdan çıkması durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarız. Unutamaz ve çoğu zaman göz yaşları bile dökeriz. Ayrılan bu kişi sevgili, nişanlı yahut eş bile olabilir. Unutmak için okunabilecek çok etkili dualar vardır. Ancak uzman kimseler tarafından yapılan güçlü dua oluşturma işlemleri bu yönde etkilerini hızlı bir şekilde gösterir. Genellikle muska benzeri çalışmalardır.

May 21

Sözünüz dinlensin diye dua okumak

Bismillahirrahmanirrahim
Ya ehle yesribe la mekaamme leküm ferciu.

bu duayı … kere okumanız faziletini gösterir.

May 14

Sevgilinle evlenmek için dua

Bismillahirrahmanirrahim
Ve hussa hazelmeyyitete birravhi verahati verrahmeti vel mağrifeti verridvan. Allahumme in kanet muhsineten fezid fi ihsaniha . Ve in kanet müsieten ve tecavez minha . Vel keramete vezzülfa . Birahmetike ya-erhamerrahimin .
Bu duayı … kere okuyunuz

May 09

Saadetli bir evlilik yapmak için dua

Celcelutiye duasını her kim bu kasideyi günde 15 kere okumaya devam ederse evliliği saadetli rızklı çok bereketli bir evliliği olur

Eski yazılar «